dinsdag 19 januari 2010

Welke gemeente is het gulst
met eerbetuigingen aan dichters?

In het kader van de volkomen nutteloze maar leerrijke onderzoeken heb ik eens geturfd hoeveel straten in Antwerpen naar dichters zijn genoemd. Daartoe wendde ik het straatnamenregister aan van de gemeente Antwerpen, dus inclusief de districten. Die telt 3194 straten. Hoeveel daarvan zijn er naar een dichter vernoemd?

Anna Bijnsstraat (naar Anna Bijns, 1493-1575)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Victor Brunclairstraat (naar Victor Brunclair, 1899-1944)
Lode Cantensstraat (naar Lode Cantens, 1911-1955)
Marcel De Backerstraat (naar Marcel De Backer, 1921-1990)
Julius De Geyterstraat (naar Julius De Geyter, 1830-1905)
Lodewijk De Koninck (naar Lodewijck De Koninck, 1838-1924)
Jan De Laetstraat (naar Jan Alfried De Laet, 1815-1891)
Pol De Montstraat (naar Pol De Mont, 1857-1931)
Michiel De Swaenstraat (naar Michiel De Swaen, 1654-1707)
Pieter Doorlantlaan (naar Pieter Doorlant, onbekend-1507)
Georges Eekhoudlaan (naar Georges Eekhoud, 1854-1927)
Max Elskampstraat (naar Max Elskamp, 1862-1931)
Willem Elsschotlaan (naar Willem Elsschot, 1882-1960)
Théophile Gautierstraat (naar Théophilie Gautier, 1811-1872)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Marnix Gijsenlaan (naar Marnix Gijsen, 1899-1984)
Willem Gijsselsstraat (naar Willem Gijssels, 1875-1945)
Maurice Gilliamsstraat (naar Maurice Gilliams, 1900-1982)
Goethestraat (naar Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
Hadewijchstraat (naar Hadewijch, s.a.)
Victor Hugostraat (naar Victor Hugo, 1802-1885)
Constantijn Huygensstraat (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Willem Klooslaan (naar Willem Kloos, 1859-1938)
Korte Van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Lange Van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Ledeganckstraat (naar Karel Lodewijk Ledeganck, 1805-1847)
Thomas Morusplein (naar Thomas More, 1478-1535)
Jozef Mulsstraat (naar Jozef Muls, 1882-1961)
Alice Nahonstraat (naar Alice Nahon, 1896-1933)
Willem Ogierplaats (naar Willem Ogier, 1618-1689)
Hilda Ramstraat (naar Hilda Ram, 1858-1901)
Albrecht Rodenbachstraat (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Maurits Sabbelaan (naar Maurits Sabbe, 1873-1938)
Schillerstraat (naar Friederich von Schiller, 1759-1805)
Walter Scottstraat (naar sir Walter Scott, 1771-1832)
Melis Stokelaan (naar Melis Stoke, 1235-1305)
Garmt Stuivelingstraat (naar Garmt Stuiveling, 1907-1985)
Jan Van Beersstraat (naar Jan Van Beers, 1821-1888)
August Van Cauwelaertbrug (naar Van Cauwelaert, 1885-1945)
August Van Cauwelaertlaan (naar Van Cauwelaert, 1885-1945)
August Van Cauwelaertsluis (naar Van Cauwelaert, 1885-1945)
Karel Van den Oeverstraat (naar Karel Van den Oever, 1879-1926)
Karel Van de Woestijnelei (naar Van de Woestijne, 1878-1929)
Karel Van de Woestijnestraat (naar Van de Woestijne, 1878-1929)
Anton van Duinkerkenstraat (naar Van Duinkerken, 1903-1968)
Jan van Heelulaan (naar Jan Van Heelu, s.a.)
Prosper Van Langendonckstraat (naar Van Langendonck, 1862-1920)
Van Maerlantstraat (naar Jacob Van Maerlant, ca. 1225-ca. 1300)
Carel Van Manderstraat (naar Carel Van Mander, 1548-1606)
Paul van Ostaijenlaan (naar Paul van Ostaijen, 1896-1928)
Theodoor Van Rijswijckplaats (naar Th. Van Rijswijck, 1811-1849)
Hendrik van Veldekestraat (naar Van Veldeke, ca. 1150-ca. 1184)
Lodewijk van Velthemlaan (naar Van Velthem, ca. 1260-na 1317)
Emile Verhaerenlaan (naar Emile Verhaeren, 1855-1916)
Roemer Visscherstraat (naar Roemer Visscher, 1547-1620)
Gerard Walschapstraat (naar Gerard Walschap, 1898-1989)
Jan Frans Willemsstraat (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)

Dat zijn er 57. Ofwel: 1,78%. Waarbij aangetekend mag worden dat Antwerpen ook nog eens een Dichtersstraat op de plattegrond heeft.

Nieuwsgierig als ik ben, ging ik vervolgens eens napluizen hoeveel dichters er in mijn geboortestad Bergen op Zoom werden geëerd. Bergen telt 536 straten. Daarvan werden er 11 naar een dichter vernoemd (hetgeen staat voor 1,87%), en wel:

Marnix van Sint-Aldegondebaan (naar Sint-Aldegonde, 1540-1598)
Adriaan Poirterstraat (naar Adriaan Poirter, 1605-1674)
Anton van Duinkerkenpark (naar Van Duinkerken, 1903-1968)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jan van Heelulaan (naar Jan Van Heelu, s.a.)
Jacob Catslaan (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Adriana van Overstraten (naar Van Overstraeten, 1756-1828)
P.C. Hooftstraat (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Schaepmanlaan (naar Hermanus J.A.M. Schaepman, 1844-1903)
Valeriusstraat (naar Adriaen Valerius, ca. 1575-1625)
Vondellaan (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)

Vervolgens wierp ik her en der een hengel uit om wat meer zicht te krijgen op de dichtervriendelijkheid van de diverse gemeentelijke straatnaamcommissies. De stand:


Aalst (5 op 926 = 0,63%)
Alfons Van de Maelestraat (naar Alfons Van de Maele, 1874-1938)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Karel Van de Woestijnestraat (naar Van de Woestijne, 1878-1929)
Nestor de Trièrestraat (naar Nestor De Trière, 1856-1920)
Petrus Van Nuffelstraat (naar Petrus Van Nuffel, 1871-1939)


Aalten (4 op 262 = 1,53%)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Brederodestraat (naar G. A. Bredero, 1585-1618)
Staringstraat (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Vondelstraatstraat (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)


Arendonk (0 op 98 = 0%)


Assenede (1 op 119 = 0,84%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Begijnendijk (1 op 77 = 1,30%)
Albrecht Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)


Bekkevoort (0 op 47 = 0%)


Berlare (1 op 131 = 0,76%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Bertem (0 op 42 = 0%)


Beveren (9 op 279 = 3,23%)
Albrecht Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Alice Nahonlaan (naar Alice Nahon, 1896-1933)
Filip De Pillecynstraat (naar Filip De Pillecyn, 1891-1962)
Gerard Walschaplaan (naar Gerard Walschap, 1898-1989)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Herman Teirlynckstraat (naar Herman Teirlinck, 1879-1967)
Jan Frans Willemsstraat (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)
Paul van Ostaijenstraat (naar Paul van Ostaijen, 1896-1928)
Willem Elsschotlaan (naar Willem Elsschot, 1882-1960)


Bolsward (2 op 213 = 0,94)
Claude Fonteynestraat (naar Claude Fonteyne, ?-1654)
Gysbert Japicxlaan (naar Gysbert Japicx, 1603-1666)


Boom (5 op 107 = 4,67%)
Albrecht Rodenbachstraat (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Karel Ledeganckstraat (naar Karel Ledeganck, 1805-1847)
Theodoor Van Ryswycklaan (naar Van Ryswyck, 1811-1849)
Victor De Meyerestraat (naar Victor De Meyere, 1873-1938)


Culemborg (16 0p 403 = 3,97%)
Culemborg onderscheidt zich: niet minder dan 16 van de 403 straten in de Gelderse gemeente zijn naar dichters vernoemd!
Aagje Dekenpad (naar Aagje Deken, 1741-1804)
Anna Blamanweg (naar Anna Blaman, 1905-1960)
Bertus Aafjespad (naar Bertus Aafjes, 1914-1993)
Betje Wolffpad (naar Betje Wolff, 1738-1804)
Frederik van Eedenlaan (naar Frederik van Eden, 1860-1932)
H. Roland Holststraat (naar H. Roland Holst,k 1869-1952)
Hendrik Marsmanweg (naar Hendrik Marsman, 1899-1940)
Herman Gorterpad (naar Herman Gorter, 1864-1927)
Jan Jacob Slauerhoffpad (naar J.J. Slauerhoff, 1898-1936)
Martinus Nijhoffpad (naar Martinus Nijhoff, 1894-1953)
Nico Scheepmakerpad (naar Nico Scheepmaker, 1930-1990)
Rosalie Lovelingpad (naar Rosalie Loveling, 1834-1875)
Tollensstraat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Toon Hermanshof (naar Toon Hermans, 1916-2000)
Vasalishof (naar Vasalis, 1909-1998)
Willem Kloospad (naar Willem Kloos, 1859-1938)


Dendermonde (4 op 306 = 1,30%)
Emanuel Hielstraat (naar Emanuel Hiel, 1834-1899)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Lodewijk Dosfelstraat (naar Lodewijk Dosfel, 1881-1925)
Justus De Harduynstraat (naar Justus De Harduyn, 1582-1636)


Den Helder (0 op 477 = 0%)


De Panne (0 op 91 = 0%)


Diepenbeek (3 op 143 = 2,10%))
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)


Diest (1 op 181)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Diksmuide (2 op 191 = 1,05%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Maria Doolaeghestraat (naar Maria Doolaeghe, 1803-1884)


Doetinchem (8 op 593 = 1,35%)
Andréas dèr Mouwlaan (naar J.A. dèr Mouw, 1863-1929)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Blamanstraat (naar Anna Blaman, 1905-1960)
Brederodestraat (naar G. A. Bredero, 1585-1618)
Marsmanstraat (naar Hendrik Marsman, 1899-1940)
Staringstraat (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Tollensstraat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)


Dordrecht (9 op 528 = 1,70%)
Boris Pasternak-erf (naar Boris Pasternak, 1890-1960)
Couperusstraat (naar Louis Couperus, 1863-1923)
H. Roland Holst-erf (naar Henriëtte Roland-Holst, 1869-1952)
H.F. Tollensstraat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Jacob Catsstraat (naar Jacob Cats, 1577-1660)
J.J.L. Ten Katestraat (naar J.J.L. Ten Kate, 1819-1889)
P.C. Hooftlaan (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Tesselschadestraat (naar Maria Tesselschade, 1594 -1649)
Valeriussingel (naar Adriaen Valerius, ca. 1575-1625)


Eeklo (4 op 135 = 2,96%)
August Van Ackerstraat (naar August Van Acker, 1827-1897)
Gebr. Van de Woestijneplein (naar o.a. Karel, 1878-1929)
Jan Frans Willemsplein (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)
Teirlinckstraat (naar Herman Teirlinck, 1879-1967
)


Etten-Leur (17 op 485 = 3,50%)
Aart van der Leeuwstraat (naar Aart van der Leeuw, 1876-1931)
Alberdingk Thijmstraat (naar Thijm, 1820-1889)
Albert Verweystraat (naar Albert Verwey, 1865-1937)
Bernard van Meursstraat (naar Bernard van Meurs, 1835-1915)
Couperuslaan (naar Louis Couperus, 1863-1923)
De Genestetstraat (naar P.A. de Genestet, 1829-1861)
Felix Timmermansstraat (naar Felix Timmermans, 1886-1947)
Frederik van Eedenstraat (naar Frederik van Eden, 1860-1932)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle 1830-1899)
Huygenslaan (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Jacob Catslaan (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Nicolaas Beetsstraat (naar Nicolaas Beets, 1814-1903)
Rodenbachstraat (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Roemer Visscherstraat (naar Roemer Visscher, 1547-1620)
Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Vondellaan (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)
Willem Kloosstraat (naar Willem Kloos, 1859-1938)Galmaarden (1 op 68 = 1,47%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Geraardsbergen (0 op 257 = 0%)


Glabbeek (0 op 31 = 0%)


Grobbendonk (0 op 117 = 0%)


Haacht (1 op 105 = 0,95%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Halen (0 op 112 = 0%)


Halle (2 op 235 = 0,85%)
Gentil Antheunisstraat (naar Gentil Antheunis, 1840-1906)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Harlingen (8 op 253 = 3,45%)
G.A. Brederodestraat (naar G. A. Bredero, 1585-1618)
Jacob Catsstraat (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Joost van den Vondelstraat (naar Vondel (1587-1679)
Nicolaas Beetsstraat (naar Nicolaas Beets, 1814-1903)
P. De Genestetstraat (naar P.A. de Genestet, 1829-1861)
Petrus Feddesstraat (naar Petrus Feddes, 1586-1634)
Simon Stijlstraat (naar Simon Stijl, 1731-1804)
Willem Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk (1756-1831)


Heist-op-den-Berg (1 op 143 = 0,71%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Herent (1 op 1122 = 0,89%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Herentals (1 op 237 = 0,42%)
Servaas Daemsstraat (naar Servaas Daems, 1838-1903)


Herk-de-Stad (1 op 105 = 0,95%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Herzele (0 op 117 = 0%)


Hoegaarden (0 op 53 = 0%)


Hoek van Holland (0 op 135 = 0%)


Holsbeek (0 op 93 = 0%)


Horst aan de Maas (0 op 855 = 0%)
Wim Moorman hield zijn Horst aan de Maas tegen het licht: "Meer dan 40 duizend inwoners, 16 dorpen, 855 straten, precies 0 naar dichters vernoemde straten. Hoe triest! Pastoors, monseigneurs, schilders, heiligen, oorlogs- en verzetshelden, koninklijk-huis-leden: allemaal scoren ze meer dan tien straatnamen, maar zelfs Bertus Aafjes die toch jarenlang in Swolgen woonde moet het zonder naar hem vernoemde straat stellen."


De gemeente Izegem telt 224 straten. Daarvan zijn er, zo turfde Didier Dezaeytijd, 6 naar dichters vernoemd:
Emiel Moysonstraat (naar Emiel Moyson, 1838-1868)
Emiel Neirynckstraat (naar Emiel Neirynck, 1839-1916)
Felix Timmermansstraat (naar Felix Timmermans, 1886-1947)
Gerard Walschapstraat (naar Gerard Walschap, 1898-1989)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Willem Elsschotstrtaat (naar Willem Elsschot, 1882-1960)
Daarmee scoort Izegem 2,68%.


Kapellen (2 op 197 = 1,02%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jozef Mulsstraat (naar Jozef Muls, 1882-1961)


Knokke (4 op 268 = 1,49%)
Emile Verhaerenlaan (naar Emile Verhaeren, 1855-1916)
Felix Timmermansstraat (naar Felix Timmermans, 1886-1947)
Jef Mennekensstraat (naar Jef Mennekens, 1877-1943)
Nestor de Tière (naar Nestor de Tière, 1856-1920)


Kontich (2 op 163 = 1,22%)
Albrecht Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Kortenberg (0 op 76 = 0%)


Mark Meekers zocht op dat er in Leuven 886 straten zijn. Negen dichters zijn in het stratenplan terug te vinden:
Alberdingk Thijmstraat (naar Thijm, 1820-1889)
Albert Giraudstraat (naar Albert Giraud, 1860-1929)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Herman Teirlinckstraat (naar Herman Teirlinck, 1879-1967)
Jos De Haeslaan (naar Jos De Haes, 1920-1974)
Paul van Ostaijenlaan (naar Paul van Ostaijen, 1896-1928)
Prosper Van Langendonckstraat (naar Van Langendonck, 1862-1920)
René De Clercqlaan (naar René De Clercq, 1877-1932)
René Verbeeckstraat (naar René Verbeeck, 1904-1979)
Leuven komt daarmee uit op 1,01%.

Kruibeke (1 op 124 = 0,81%)
Anton van Wilderodestraat (naar Anton van Wilderode, 1918-1998)


Landen (0 op 164 = 0%)


Lebbeke (1 op 125 = 0,80%)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)


Lier (4 op 279 = 1,43%)
Felix Timmermansplein (naar Felix Timmermans, 1886-1947)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jan Frans Willemslaan (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)
Sint-Aldegondelaan (naar Marnix van Sint-Aldegonde, 1540-1598)


Lo-Reninge (0 op 66 = 0%)


Frans Budé merkte op dat Maastricht eerder dan een stad van dichters een stad van schilders, beeldhouwers, musici en schilders is. Van de 2130 zijn er maar 5 naar dichters genoemd:
Henric van Veldekeplein (naar Henric van Veldeke, 1128-1190)
Kempland, deel van het Stadspark (naar Pierre Kemp, 1886-1967)
Edmond Jasparstraat (naar Edmond Jasparstraat, 1872-1946)
Theodoor Wustenraadstraat (naar Wustenraad, 1805-1849)
Fons Olterdissenstraat (naar Fons Olterdissen, 1865-1923)
Dat levert de hoofdstad van Nederlands Limburg een schamele 0,2% op.


Lokeren (3 op 195 = 1,54%))
Jan Frans Willemsstraat (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)
Lodewijk Dosfelstraat (naar Lodewijk Dosfel, 1881-1925)
Marnix Gijsenstraat (naar Marnix Gijsen, 1899-1984)


Lubbeek (0 op 133 = 0%)


Machelen (1 op 104 = 0,96%)
Felix Timmermanslaan (naar Felix Timmermans, 1886-1947)


Maldegem (0 op 196 = 0%)


Meise (2 op 117 = 1,71%)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jan Hammeneckerstraat (naar Jan Hammenecker, 1878-1932)


Menen (3 op 232 = 1,29%)
Albrecht Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Raymond Herreman (naar Raymond Herreman, 1896-1971)


Mol (1 op 186 = 0,54%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Mortsel (2 op 118 = 1,69%)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Lodewijk Dosfel (naar Lodewijk Dosfel, 1881-1925)


Rob Essers bracht in kaart hoeveel straten de gemeente Nijmegen telt, en waar hun namen vandaan komen. Van de 1980 straten zijn er aan de Waal 31 naar dichters genoemd:
Anna Bijnsstraat (naar Anna Bijns,1493-1575)
Anna Blamanlaan (naar Anna Blaman, 1905-1960)
Thijmstraat (naar J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889)
Anna Maria van Schuurmanpad (naar Van Schuurman, 1607-1678)
Beetsplein (naar Nicolaas Beets, 1814-1903)
Bellamystraat (naar Jacobus Bellamy, 1757-1786)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk (1756-1831)
da Costastraat naar (naar Isaäc Da Costa 1798-1860)
de Génestetlaan (naar Petrus A. de Génestet,1829-1861)
Daniël Heinsiuslaan (naar Daniël Heinsius, 1580-1655)
Dr. Schaepmanstraat (Herman J.A.M. Schaepman, 1844-1903)
Feithstraat (naar Rhijnvis Feith, 1753-1824)
Gorterplaats (naar Herman Gorter, 1864-1927)
Guide Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Helmersstraat (naar Jan Frederik Helmers, 1767-1813)
Huygensweg (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Jacob Cats (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Jacob van Lennepplaats (naar Jacob van Lennep, 1802-1868)
Jan Luykenstraat (naar Jan Luyken, 1649-1712)
Maerlantstraat (naar Jacob van Maerlant (ca. 1225-ca. 1300)
Pater van Meursstraat (naar Bernhard van Meurs, 1835-1915)
Pé Hawinkelsstraat (naar Pé Hawinkels, 1942-1977)
Potgieterplein (naar Everhardus Johannes Potgieter, 1808-1875)
Spieghelstraat (naar Hendrik Laurensz. Spieghel, 1549-1612)
Staringstraat (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Tesselschadestraat (naar Maria Tesselschade, 1594 -1649)
Thijmstraat (naar J. A. Alberdingk Thijm, 1820-1889)
Tollensstraat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Valeriusstraat (naar Adriaan Valerius, ca. 1575-1625)
Vondelparkje (naar Joost van den Vondel (1587-1679)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel (1587-1679)
Dat maakt 1,57%. In Nijmegen is ook een Dichtersplein


Ninove (1 op 279 = 0,36%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Nuenen (6 op 374 = 1,60%)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk (1756-1831)
Jacob Catsstraat (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Van Maerlantstraat (naar Jacob Van Maerlant, ca. 1225-ca. 1300)
Van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Van Veldekestraat (naar Van Veldeke, ca. 1150-ca. 1184)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


"Dankzij de plaats Gendringen scoren we in de gemeente Oude-IJsselstreek (fusie van de gemeente Wisch en de gemeente Gendringen) nog eens niet zo gek denk ik," meldt Hans Mellendijk. "Maar het kan natuurlijk altijd beter. Er zijn 736 straten en ik tel er elf die de naam van een dichter dragen, waarvan Staring dubbel."
Staringstraat in Gendringen (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Guido Gezellestraat in Gendringen (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Alberdingk Thijmstraat in Gendringen (naar Thijm, 1820-1889)
Brederostraat in Gendringen (naar G. A. Bredero, 1585-1618)
Tollenstraat in Gendringen (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Jacob Catsstraat in Gendringen (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Huygensstraat in Gendringen (naar Huygens, 1596-1687)
Vondelstraat in Gendringen (naar Joost van den Vondel (1587-1679)
P.C. Hooftstraat in Gendringen (naar P.C. Hooft, 1581-1647)
Staringstraat in Terborg (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Ds. Thomsonstraat in Varsseveld (naar J. Jac. Thomson, 1882-1961)
"Overigens bestaat er op de Heelweg een Mellendiekbos," besluit Hans Mellendijk. "Tsja, ... als veldnaam." In concreto: 11 stuks, gelijk aan 1,49%.


Oudenaarde (5 op 258 = 1,94%)
Gentiel Antheunisplein (naar Genti(e)l Antheunis, 1840-1907)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Martijn Van Torhoutstraat (naar Martijn Van Torhout, 13de eeuw)
Matthijs De Casteleinstraat (naar Matthijs De Castelein, 1485/9-1550)
Nestor De Tièrestraat (naar Nestor De Tière, 1856-1920)


Oud-Heverlee (0 op 75 = 0%)


Puurs (3 op 134 = 2,24%)
Cyriel Verschaevestraat (naar Cyriel Verschaeve, 1874-1949)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jan Hammeneckerstraat (naar Jan Hammenecker, 1878-1932)


Reimerswaal (2 op 679 = 0,29%)
Couperusstraat (naar Louis Couperus, 1863-1923)
Huygensstraat (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)


Riemst (1 op 154 = 0,65%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Rijkevorsel (1 op 88 = 1,13%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Roosendaal (33 op 600 = 5,50%)
Hoewel het verre van een poëtische gemeente is laat het Noord-Brabantse Roosendaal eren uitstekende indruk na op het IVNO:
A. Roland Holstlaan (naar Adriaan Roland Holst, 1888-1976)
Anna Bijnslaan (naar Anna Bijns,1493-1575)
Couperuslaan (naar Louis Couperus, 1863-1923)
Da Costaflat (naar Isaac da Costa, 1798-1860)
De Genestetlaan (naar P.A. de Genestet, 1829-1861)
Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Gorterlaan (naar Herman Gorter, 1864-1927)
Hadewijchlaan (naar Hadewijch, s.a.)
Haverschmidstlaan (= De Schoolmeester, 1835-1894)
Jacob Catslaan (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Klooslaan (naar Willem Kloos, 1859-1938)
Martinus Nijhofflaan (naar Martinus Nijhoff, 1894-1953)
P.C. Hooftlaan (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Reviuslaan (naar Jacobus Revius, 1586-1658)
Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Roemer Visscherlaan (naar Roemer Visscher, 1547-1620)
Ruusbroeclaan (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Tesselschadelaan (naar Maria Tesselschade, 1594 -1649)
Tollensflat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)
Van Alphenlaan (naar Hieronymus van Alphen, 1745-1803)
Van de Woestijnelaan (naar Karel Van de Woestijne, 1878-1929)
Van der Nootlaan (naar Jan van der Noot, 1539?-ca. 1595)
Van der Waalsstraat (naar Jacqueline van der Waals, 1868-1922)
Van Deyssellaan (naar Lodewijk van Deyssel, 1864-1952)
Van Eedenlaan ((naar Frederik van Eden, 1860-1932)
Van Lenneplaan (naar Jacob van Lennep, 1802-1868)
Van Maerlantlaan (naar Jacob Van Maerlant, ca. 1225-ca. 1300)
Van Manderlaan (naar Carel Van Mander, 1548-1606)
Van Schendellaan (naar Arthur van Schendel, 1874-1946)
Van Veldekelaan (naar Hendrik Van Veldeke, ca. 1150-ca. 1184)
Verweylaan (naar Albert Verwey, 1865-1937)
Vondellaan (naar Joost van den Vondel (1587-1679)
Willem Elsschotlaan (naar Willem Elsschot, 1882-1960


Rotselaar (2 op 138 = 1,45%)
Rodenbachlaan (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Vondelweg (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


Rucphen (0 op 92 = 0%)


Rumst (1 op 105 = 0,95%)
Philip De Pillecijnlaan (naar Philip De Pillecijn, 1891-1962)


Sint-Anthonis (0 op 153 = 0%)


Sint-Truiden (1 op 248 = 0,40%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Stabroek (op 1 op 86 = 1,16%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Staphorst (0 op 147 = 0%)
In Staphorst bestaat een Jan Arendsland, maar dat is niét naar de dichter/auteur vernoemd. Van de 147 straten in deze streng-christelijke gemeente is er niet één naar een dichter vernoemd.


Steenbergen (0 op 238 = 0%)


In Terneuzen is de score 9 op 491, ofwel 1,83%. "Zelf woonde ik als kind in de Bilderdijkstraat," aldus André van der Veeke. "Dat heeft mijn leven danig beïnvloed. Op zijn best komt er waarschijnlijk ooit de Veekesteeg bij. Ik wacht maar af."
Anna Bijnsstraat (naar Anna Bijns,1493-1575)
Alberdingk Thijmstraat (naar J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889)
Bellamystraat (naar Jacobus Bellamy, 1757-1786)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk (1756-1831)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jacob Catsstraat (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Jacob van Lennepstraat (naar Jacob van Lennep, 1802-1868)
Rodenbachstraat (naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


Tholen (0 op 138 = 0%)


Tielt (0 op 81 = 0%)


Tienen (1 op 299 = 0,33%)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


Tremelo (1 op 95 = 1,05%)
Vondelpark (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


Turnhout (4 op 250 = 1,60%)
Emiel Fleerackersstraat (naar Emiel Fleerackers, 1877-1948)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Kamiel Van Baelenstraat (naar Kamiel Van Baelen, 1915-1945)
Lodewijk De Koninckstraat (naar Lodewijk De Koninck, 1835-1924)


Veere (4 op 217 = 1,84%)
"Heb alle dorpen van de gemeente Veere uitgeplozen en vier straatnamen ontdekt die naar dichters genoemd zijn, " meldde Johanna Kruit op de vraag hoe de situatie ten harent (ze woont in Biggekerke) is. "In Biggekerke heb je de Martinus Nijhoffstraat, In Westkapelle de Jan Campertstraat en de Huijgensstraat en in Domburg is er de Van Schagen Boulevard, dat is alles. Dichters zijn blijkbaar niet erg belangrijk in deze contreien !
Jan Camperstraat (naar Jan Campert, 1902-1943)
Huygensstraat (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Martinus Nijhoffstraat (naar Martinus Nijhoff, 1894-1953)
Van Schagenboulevard (naar J.C. van Schagen, 1891-1985)


Vught (6 op 328 = 1,83%)
Anna Bijnsstraat (naar Anna Bijns, 1493-1575)
Felix Timmermansstraat (naar Felix Timmermans, 1886-1947)
Guido Gezellehof (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Hadewijchstraat (naar Hadewijch, s.a.)
Jan van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Vondelstraat (naar Joost van den Vondel (1587-1679)


Wervik (1 op 126 = 0,79%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)


Westerlo (0 op 145 = 0%)


Wevelgem (4 op 236 = 1,69%)
Albrecht Rodenbachlaan ((naar Albrecht Rodenbach, 1856-1880)
Caesar Gezellestraat (naar Caesar Gezelle, 1875-1939)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Pol van Ostaijenstraat (naar Paul van Ostaijen, 1896-1932)


Wichelen (0 op 101 = 0%)


Wingene, weet Paul Rigolle, eert alleen Guido Gezelle. Maar wel ruimhartig:
Guido Gezelleplein (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
In Wingene zijn 153 straten. 2 op 153 komt uit op 1,31%.


Winschoten (12 op 195 = 6,15%)
Albert Verweystraat (naar Albert Verwey, 1865-1937)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Brederolaan (naar G. A. Bredero, 1585-1618)
Constantijn Huygenslaan (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Frederik van Eedenstraat (naar Frederik van Eden, 1860-1932)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Herman Gorterstraat (naar Herman Gorter, 1864-1927)
Jacques Perkstraat (naar Jacques Perk, 1859-1881)
Nicolaas Beetsstraat (naar Nicolaas Beets, 1814-1903)
P.C. Hooftlaan (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Potgieterstraat (naar Everhardus Johannes Potgieter, 1808-1875)
Vondellaan (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)


In Winterswijk telde Wim van Til 316 straatnamen, waaronder 10 die naar een poëet zijn vernoemd. De Bloemstraat telde hij niet mee: "Die slaat ongetwijfeld niet op J.C. maar op de plantachtige."
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk (1756-1831)
G.A. Brederostraat (naar Gerbrand Adriaensz. Bredero, 1585-1618)
Jacob Catsstraat (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Ida Gerhardtstraat (naar Ida Gerhardt, 1905-1997)
P.C. Hooftstraat (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Constantjn Huygensstraat (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Pieter Langendijkstraat (naar Pieter Langendijk, 1683-1756)
Jan Luykenstraat (naar Jan Luyken, 1649-1712)
M. Vasalisstraat (naar M. Vasalis, 1909-1998)
Joost van den Vondelstraat (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)
10 op 316. Dat levert Winterswijk (waar nog geen Komrijallee, Gerbrandysteeg of Van Tilplein zijn) een percentage van 3,16 op.


Woerden (4 op 428 = 0,93%)
Annie M.G. Schmidtweg (naar Annie M.G. Schmidt, 1911-1995)
Hendrik Ibsenweg (naar Hendrik Ibsen, 1828-1906)
Jacob Catslaan (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Roland Holsstraat (naar Adriaan Roland Holst, 1888-1976)


Zeebrugge (2 op 128 = 1,56%)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jakob Reyvaertstraat (naar Jakob Reyvaert, 1535-1568)


Zoutleeuw (1 op 81 = 1,23%)
Jan van Heelustraat (naar Jan Van Heelu, s.a.)


Zutphen (14 op 428 = 3,27%)
In de gemeente Zutphen zijn veertien straten naar mensen vernoemd die poëzie hebben gepubliceerd:
Aagje Dekenstraat (naar Aagje Deken, 1741-1804)
Annie M.G. Schmidtstraat (naar Annie M.G. Schmidt, 1911-1995)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Da Costastraat (naar Isaac da Costa, 1798-1860)
De Genestetplein (naar P.A. de Genestet, 1829-1861)
Gerrit van de Lindestraat (= De Schoolmeester, 1808-1858)
Goethesingel (naar Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
Ida Gerhardtsingel (naar Ida Gerhardt, 1905-1997)
J.C. Bloemplein (naar J.C. Bloem, 1887-1966)
Margo Antinck (naar Margo Antinck, 1869-1957)
Paul Rodenkolaan (naar Paul Rodenko, 1920-1976)
Rudolf Steinerlaan (naar Rudolf Steiner, 1861-1925)
Staringstraat (naar A.C.W. Staring, 1767-1840)
Tollensstraat (naar Hendrik Tollens, 1780-1856)


Zwalm (0 op 96 = 0%)
Zelfs Guido Gezelle niet. "Geen enkele, Bert," liet Didier Van De Steene weten op de vraag hoeveel dichters er in Zwalm, de gemeente waarin zijn woonplaats Munkzwalm ligt, met een straatnaam worden gehuldigd. "Iets waar ik mij niet bepaald om verheug... Ik checkte nog de Caildenberg, Sylvain Van De Veldestraat, Marlboroughstraat en Decoenestraat' om er zeker van te zijn dat onder die eigennamen zich geen dichters verscholen... Neen, geen enkele knar voldeed aan die voorwaarden."
Met dank aan Ad Verbraak voor de cijfermatige assistentie!

Trivia:

Zowel Anton van Duinkerken, Guido Gezelle als Jan van Heelu hebben hun naam op een bordje in Antwerpen én Bergen op Zoom staan.

Guido Gezelle is in dezen de onbetwiste koploper. De Brugse meester heeft in de honderd tot nu toe onderzochte gemeenten niet minder dan 47 bordjes met zijn naam op. Een goede nummer twee, met 15 stuks, is Joost van den Vondel. Derde is Albrecht Rodenbach met 11 straatnaambordjes.
Guido Gezelle wordt overigens niet alleen in Vlaanderen geëerd: er zijn ook bordjes met zijn naam te vinden in Bergen op Zoom, Etten-Leur, Nijmegen, Oude-IJsselstreek, Roosendaal, Terneuzen, Vught en Winschoten.

Dit brengt ons op twee verschillende lijstjes. Eén met de absolute cijfers, en één met het percentage. De Top 100 van gemeenten die de meeste dichters hebben gehuldigd met een straatnaambordje luidt in het eerste geval:

1. Antwerpen (57)
2. Roosendaal (33)
3. Nijmegen (31)
4. Etten-Leur (17)
5. Culemborg (16)
6. Zutphen (14)
7. Winschoten (12)
8. Bergen op Zoom (11)
Oude-IJsselstreek (11)
9. Winterswijk (10)
10. Beveren (9)
Dordrecht (9)
Leuven (9)
Terneuzen (9)
11. Doetinchem (8)
Harlingen (8)
12. Aalst (6)
Izegem (6)
Nuenen (6)
Vught (6)
13. Boom (5)
Maastricht (5)
Oudenaarde (5)
14. Aalten (4)
Dendermonde (4)
Eeklo (4)
Knokke (4)
Lier (4)
Turnhout (4)
Veere (4)
Wevelgem (4)
Woerden (4)
15. Diepenbeek (3)
Lokeren (3)
Menen (3)
Puurs (3)
16. Bolsward (2)
Diksmuide (2)
Halle (2)
Kapellen (2)
Kontich (2)
Meise (2)
Mortsel (2)
Reimerswaal (2)
Rotselaar (2)
Wingene (2)
Zeebrugge (2)
17. Assenede (1)
Begijnendijk (1)
Berlare (1)
Diest (1)
Galmaarden (1)
Haacht (1)
Heist-op-den-Berg (1)
Herent (1)
Herentals (1)
Herk-de-Stad (1)
Kruibeke (1)
Lebbeke (1)
Machelen (1)
Mol (1)
Ninove (1)
Riemst (1)
Rijkevorsel (1)
Rumst (1)
Sint-Truiden (1)
Stabroek (1)
Tienen (1)
Tremelo (1)
Wervik (1)
Zoutleeuw (1)
18. Arendonk (0)
Bekkevoort (0)
Bertem (0)
Den Helder (0)
De Panne (0)
Geraardsbergen (0)
Glabbeek (0)
Grobbendonk (0)
Halen (0)
Herzele (0)
Hoegaarden (0)
Hoek van Holland (0)
Holsbeek (0)
Horst aan de Maas (0)
Kortenberg (0)
Landen (0)
Lo-Reninge (0)
Lubbeek (0)
Maldegem (0)
Oud-Heverlee (0)
Rucphen (0)
Sint-Anthonis (0)
Staphorst (0)
Steenbergen (0)
Tholen (0)
Tielt (0)
Westerlo (0)
Wichelen (0)
Zwalm (0)
Waar het 't percentage betreft scoort Winschoten het hoogst:

1. Winschoten (6,15%)
2. Roosendaal (5,50%)
3. Boom (4,67%)
4. Culemborg (3,97%)
5.Etten-Leur (3,50)
6. Harlingen (3,45%)
7. Zutphen (3,27%)
8. Winterswijk (3,16%)
9. Beveren (3,23%)
10. Eeklo (2,96%)
11. Izegem (2,68%)
12. Puurs (2,24%)
13. Diepenbeek (2,10%)
14. Oudenaarde (1,94%)
15. Bergen op Zoom (1,87%)
16. Veere (1,84%)
17. Terneuzen (1,83%)
Vught (1,83%)
18. Antwerpen (1,78%)
19. Meise (1,71%)
20. Dordrecht(1,70%)
21. Mortsel (1,69%)
Wevelgem (1,69%)
22. Nuenen (1,60%)
Turnhout (1,60%)
Wervik (1,60%)
23. Nijmegen (1,57%)
24. Zeebrugge (1,56%)
25. Lokeren (1,54%)
26. Aalten (1,53%)
27. Knokke (1,49%)
Oude-IJsselstreek (1,49%)
28. Galmaarden (1,47%)
29. Rotselaar (1,45%)
30. Lier (1,43)
31. Doetinchem (1,35%)
32. Wingene (1,31%)
33. Begijnendijk (1,30%)
Dendermonde (1,30%)
34. Menen (1,29%)
35. Zoutleeuw (1,23 %)
36. Kontich (1,22%)
37. Stabroek (1,16%)
38. Rijkevorsel (1,13%)
39. Diksmuide (1,05%)
Tremelo (1,05%)
40. Kapellen (1,02%)
41. Leuven (1,01%)
42. Machelen (0,96%)
43. Haacht (0,95%)
Herk-de-Stad (0,95%)
Rumst (0,95%)
44. Bolsward (0,94%)
45. Woerden (0,93%)
46. Herent (0,89%)
47. Halle (0,85%)
48. Assenede (0,84%)
49. Kruibeke (0,81%)
50. Lebbeke (0,80%)
51. Berlare (0,76%)
52. Heist-op-den-Berg (0,71%)
53. Riemst (0,65%)
54. Aalst (0,63%)
55. Diest (0,55%)
56. Mol (0,54%)
57. Herentals (0,42%)
58. Sint-Truiden (0,40%)
59. Ninove (0,36%)
60. Tienen (0,33)
61. Reimerswaal (0,29%)
62. Maastricht (o,20%)
63. Arendonk (0%)
Bekkevoort (0%)
Bertem (0%)
Den Helder (0%)
De Panne (0%)
Geraardsbergen (0%)
Glabbeek (0%)
Grobbendonk (0%)
Halen (0%)
Herzele (0%)
Hoegaarden (0%)
Hoek van Holland (0%)
Holsbeek (0%)
Horst aan de Maas (0%)
Kortenberg (0%)
Landen (0%)
Lo-Reninge (0%)
Lubbeek (0%)
Maldegem (0%)
Oud-Heverlee (0%)
Rucphen (0%)
Sint-Anthonis (0%)
Staphorst (0%)
Steenbergen (0%)
Tholen (0%)
Tielt (0%)
Westerlo (0%)
Wichelen (0%)
Zwalm (0%)

Wie een overzichtje heeft van het aantal naar dichters en/of dichteressen vernoemde straten in zijn of haar gemeente wordt ter uitbreiding van bovenstaande lijstjes van harte uitgenodigd dat te mailen naar info@bertbevers.com