woensdag 2 december 2009

Welke gemeente is het gulst
met eerbetuigingen aan dichters?

In het kader van de volkomen nutteloze maar leerrijke onderzoeken heb ik eens geturfd hoeveel straten in Antwerpen naar dichters zijn genoemd. Dat mochten ook bruggen, lanen, leien, parken, sluizen en wat dies meer zij zijn. Daartoe wendde ik het straatnamenregister aan van de gemeente Antwerpen, dus inclusief de districten. Die telt 3194 straten. Hoeveel daarvan zijn er naar een dichter vernoemd?

Anna Bijnsstraat (naar Anna Bijns, 1493-1575)
Bilderdijkstraat (naar Willem Bilderdijk, 1756-1831)
Victor Brunclairstraat (naar Victor Brunclair, 1899-1944)
Lode Cantensstraat (naar Lode Cantens, 1911-1955)
Marcel De Backerstraat (naar Marcel De Backer, 1921-1990)
Julius De Geyterstraat (naar Julius De Geyter, 1830-1905)
Lodewijk De Koninck (naar Lodewijck De Koninck, 1838-1924)
Jan De Laetstraat (naar Jan Alfried De Laet, 1815-1891)
Pol De Montstraat (naar Pol De Mont, 1857-1931)
Michiel De Swaenstraat (naar Michiel De Swaen, 1654-1707)
Pieter Doorlantlaan (naar Pieter Doorlant, onbekend-1507)
Georges Eekhoudlaan (naar Georges Eekhoud, 1854-1927)
Max Elskampstraat (naar Max Elskamp, 1862-1931)
Willem Elsschotlaan (naar Willem Elsschot, 1882-1960)
Théophile Gautierstraat (naar Théophilie Gautier, 1811-1872)
Guido Gezellestraat (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Marnix Gijsenlaan (naar Marnix Gijsen, 1899-1984)
Willem Gijsselsstraat (naar Willem Gijssels, 1875-1945)
Maurice Gilliamsstraat (naar Maurice Gilliams, 1900-1982)
Goethestraat (naar Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
Hadewijchstraat (naar Hadewijch, s.a.)
Victor Hugostraat (naar Victor Hugo, 1802-1885)
Constantijn Huygensstraat (naar Constantijn Huygens, 1596-1687)
Willem Klooslaan (naar Willem Kloos, 1859-1938)
Korte Van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Lange Van Ruusbroecstraat (naar Jan van Ruusbroec, 1293-1381)
Ledeganckstraat (naar Karel Lodewijk Ledeganck, 1805-1847)
Thomas Morusplein (naar Thomas More, 1478-1535)
Jozef Mulsstraat (naar Jozef Muls, 1882-1961)
Alice Nahonstraat (naar Alice Nahon, 1896-1933)
Willem Ogierplaats (naar Willem Ogier, 1618-1689)
Hilda Ramstraat (naar Hilda Ram, 1858-1901)
Albrecht Rodenbachstraat (naar A. Rodenbach, 1856-1880)
Maurits Sabbelaan (naar Maurits Sabbe, 1873-1938)
Schillerstraat (naar Friederich von Schiller, 1759-1805)
Walter Scottstraat (naar sir Walter Scott, 1771-1832)
Melis Stokelaan (naar Melis Stoke, 1235-1305)
Garmt Stuivelingstraat (naar Garmt Stuiveling, 1907-1985)
Jan Van Beersstraat (naar Jan Van Beers, 1821-1888)
August Van Cauwelaertbrug (naar A. Van Cauwelaert, 1885-1945)
August Van Cauwelaertlaan (naar A. Van Cauwelaert, 1885-1945)
August Van Cauwelaertsluis (naat A. Van Cauwelaert, 1885-1945)
Karel Van den Oeverstraat (naar Karel Van den Oever, 1879-1926)
Karel Van de Woestijnelei (naar K. Van de Woestijne, 1878-1929)
Karel van de Woestijnestraat (naar K. Van de Woestijne, 1878-1929)
Anton van Duinkerkenstraat (naar A. van Duinkerken, 1903-1968)
Jan van Heelulaan (naar Jan Van Heelu, s.a.)
Prosper Van Langendonckstraat (naar Van Langendonck, 1862-1920)
Van Maerlantstraat (naar Jacob Van Maerlant, ca. 1225-ca. 1300)
Carel Van Manderstraat (naar Carel Van Mander, 1548-1606)
Paul van Ostaijenlaan (naar Paul van Ostaijen, 1896-1928)
Theodoor Van Rijswijckplaats (naar Th. Van Rijswijck, 1811-1849)
Hendrik van Veldekestraat (naar H. van Veldeke, ca. 1150-ca. 1184)
Lodewijk van Velthemlaan (naar L. van Velthem, ca. 1260-na 1317)
Emile Verhaerenlaan (naar Emile Verhaeren, 1855-1916)
Roemer Visscherstraat (naar Roemer Visscher, 1547-1620)
Gerard Walschapstraat (naar Gerard Walschap, 1898-1989)
Jan Frans Willemsstraat (naar Jan Frans Willems, 1793-1846)

Dat zijn er 57. Waarbij aangetekend mag worden dat Antwerpen ook nog eens een Dichtersstraat op de plattegrond heeft.

Nieuwsgierig als ik ben, ging ik vervolgens eens napluizen hoeveel dichters er in mijn geboortestad Bergen op Zoom worden geëerd. Bergen telt 536 straten. Daarvan werden er 11 naar een dichter vernoemd, en wel:

Marnix van Sint-Aldegondebaan (naar Aldegonde, 1540-1598)
Adriaan Poirterstraat (naar Adriaan Poirter, 1605-1674)
Anton van Duinkerkenpark (naar Anton van Duinkerken, 1903-1968)
Guido Gezellelaan (naar Guido Gezelle, 1830-1899)
Jan van Heelulaan (naar Jan Van Heelu, s.a.)
Jacob Catslaan (naar Jacob Cats, 1577-1660)
Van Overstratenlaan (naar Adriana van Overstraeten, 1756-1828)
P.C. Hooft (naar Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647)
Schaepmanlaan (naar Herman Schaepman, 1844-1903)
Valeriusstraat (naar Adriaen Valerius, ca. 1575-1625)
Joost van den Vondel (naar Joost van den Vondel, 1587-1679)


Dit brengt ons op twee verschillende lijstjes. Eén met de absolute cijfers, en één met het percentage. De Top 2 van gemeenten die de meeste dichters hebben gehuldigd met een straatnaambordje luidt in het eerste geval:
1. Antwerpen 57
2. Bergen op Zoom 11
En in het tweede geval:
1. Bergen op Zoom 1.87%
2. Antwerpen 1.78%

Trivia:

Zowel Anton van Duinkerken, Guido Gezelle als Jan van Heelu hebben hun naam op een bordje in Antwerpen én Bergen op Zoom staan.
Wie een overzichtje heeft van het aantal naar dichters en/of dichteressen vernoemde straten in zijn of haar gemeente wordt ter uitbreiding van bovenstaande lijstjes van harte uitgenodigd dat te mailen naar info@bertbevers.com